AANSCHRIJVEN.NL

AANSCHRIJVEN

Amice is een aanspreektitel , afkomstig van het Latijnse woord amicus wat 'vriend' betekent.

Gebruik
Het gebruik van amice is niet erg algemeen. Vooral onder academici, beoefenaars van vrije beroepen (onder andere advocaten en medici) wordt deze aanspreektitel gebruikt voor het aanschrijven van min of meer bevriende collega's. De vrouwelijke vorm, amica en amicae (mv) is nog zeldzamer. In het mondelinge taalgebruik word de aanspreektitel vrijwel nooit meer gebruikt. Uitzondering hierbij is binnen studentenverenigingen. Binnen verschillende studentenverenigingen is het een gebruik elkaar met amice of amica aan te spreken. Spreekt men alle aanwezigen aan dan begint men met amicae amicique.

Deze domeinnaam kopen of huren? geef hier uw bod